สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1589 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,589,038,900 2 S5013P2103E S50Z20 1,342,910,100 3 S5013C2103B S50Z20 740,592,600 4 S5013P2103B S50Z20 407,559,500 5 S5013C2012B S50Z20 406,151,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 900 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 900,213,500 2 S5013P2103E S50Z20 745,396,100 3 S5013P2103B S50Z20 631,355,400 4 S5013C2103B S50Z20 601,938,100 5 S5013C2012B S50Z20 594,850,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103E 1127 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103E S50Z20 1,127,028,600 2 S5013P2103D S50Z20 1,106,234,210 3 S5013C2103B S50Z20 623,420,600 4 S5013C2012A S50Z20 594,493,800 5 S5013C2012B S50Z20 561,877,300 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1818 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,818,239,900 2 S5013C2012B S50Z20 793,682,000 3 S5013C2103B S50Z20 669,897,940 4 S5013P2103A S50Z20 648,365,100 5 S5013C2012A S50Z20 603,322,100 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1527 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,527,411,410 2 S5013C2012A S50Z20 750,004,900 3 S5013C2103B S50Z20 526,909,480 4 S5013P2103C S50Z20 465,721,500 5 S5013C2012C S50Z20 425,985,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1121 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,120,892,800 2 S5013P2103A S50Z20 890,044,800 3 S5013C2103B S50Z20 663,961,100 4 S5013P2103B S50Z20 549,686,900 5 S5013C2012B S50Z20 540,025,500 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1325 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,324,981,000 2 S5013P2103A S50Z20 779,143,000 3 S5013C2103B S50Z20 673,224,700 4 S5013P2103C S50Z20 661,690,300 5 S5013C2012B S50Z20 441,710,800 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1498 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,498,099,200 2 S5013P2103A S50Z20 608,315,100 3 S5013C2103B S50Z20 595,974,000 4 S5013P2103C S50Z20 538,813,900 5 S5013C2103C S50Z20 446,685,600 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 2226 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 2,225,655,600 2 S5013C2012A S50Z20 1,024,049,100 3 S5013P2103C S50Z20 765,624,700 4 S5013C2103B S50Z20 661,208,100 5 S5013C2103C S50Z20 471,627,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1518 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,518,133,900 2 S5013P2103C S50Z20 718,251,200 3 S5013C2103B S50Z20 598,815,400 4 S5013P2103A S50Z20 441,572,800 5 S5013C2012A S50Z20 402,549,800 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

1 2 3 4 20