EFORL รับเงินขาย PP ล็อต 2 อีก 175 ลบ. มุ่งลงทุนสู่ผู้นำธุรกิจจำหน่าย “อุปกรณ์แพทย์”

EFORL รับเงินขาย PP ล็อต 2 จำนวน 175 ล้านบาท มุ่งลงทุนเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์

EFORL เคาะเพิ่มทุน “PP” 270 ลบ. ขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ปักเป้ารายได้ปี 64 แตะ 2 พันลบ.

EFORL เคาะเพิ่มทุน “PP” 270 ลบ. เพิ่มสภาพคล่อง ขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ปักเป้ารายได้ปี 64 แตะ 2 พันลบ.

1 2 3 11