ก.ล.ต.เตือนผถห.EICใช้สิทธิโหวตดีลซื้อกิจการ“อีสเทิร์นควีซีน”หลัง FA ชี้ราคาขายสูงเกินจริง

ก.ล.ต.เตือนผถห.EIC ใช้สิทธิโหวตดีลซื้อกิจการ “อีสเทิร์นควีซีน” หลัง FA ชี้ราคาขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

1 2 3 7