เมื่อ Facebook เป็น ‘ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม’ โดยไม่รู้ตัว

เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดต่อพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่หรือส่วนเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจึงมีหน้าที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจในความหมายของสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

FTC v. Facebook

การสอบสวนของ FTC ต่อการละเมิดข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ facebook สืบเนื่องมากจากการที่ facebook ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับ FTC

เมื่อ ‘Like’ เป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เขียนเชื่อว่าอนาคตของบริษัทเทคโนโลยีจะต้องมีการปรับตัวเรื่องแผนทางธุรกิจมากขึ้นอันเนื่องมาจากการยกระดับความเข้มงวดของการกำกับดูแลจากหน่วยงานของรัฐฯ

“Facebook” ไล่ลบแอคเคาท์รัสเซียนับร้อย หลังพบแพร่ข่าวลวงแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐฯปี 59

"Facebook" ไล่ลบแอคเคาท์รัสเซียนับร้อย หลังมีพฤติกรรมเผยแพร่ข่าวลวงเพื่อแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื่อปี 2559

“Facebook” อัพเกรดระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัว หลังผู้ใช้ 50 ล้านคนโดนล้วงข้อมูล

"Facebook" อัพเกรดระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัว หลังผู้ใช้ 50 ล้านคนโดนล้วงข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ "ทรัมป์ ในการเลือกตั้งปี 59

1 2