บอร์ด FPI ไฟเขียวปันผล 0.07 บ./หุ้น พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนรองรับวอร์แรนต์

บอร์ด FPI ไฟเขียวปันผล 0.07 บ./หุ้น พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 302,927,633 หุ้นรองรับวอร์แรนต์ โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมอัตราส่วน 4 : 1

1 6 7 8