“พาณิชย์” เผย FTA ดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ช่วง 10 เดือนแรกโต 3.5%

"กระทรวงพาณิชย์" เผยความตกลงการค้าเสรี(FTA) ดันยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ช่วง 10 เดือนแรกโต 3.5%