2 โบรกฯดังจัดกลยุทธ์ลงทุนหลังเลือกตั้ง ชูเคาะ 21 หุ้นเด่นเน้นเป้า Fund Flow ไหลกลับ

2 โบรกฯดังจัดกลยุทธ์ลงทุนหลังเลือกตั้ง ชูเคาะ 21 หุ้นเด่นเน้นเป้า Fund Flow ไหลกลับ

ต่างชาติ จะหวนกลับ

ข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปในที่นี้ ปรากฏอยู่ในข้อเขียนของนาย ฐิติเมธ โภคชัย ผู้บริหารงาน ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะถูกหรือผิดก็เป็นไปตามนั้น