“ม.มหิดล” ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

"ม.มหิดล" ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน” ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1 2 3