“ม.มหิดล” ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

"ม.มหิดล" ร่วมกับ GC จัดกิจกรรม “U ปรับ โลกเปลี่ยน” ณ ห้องประชุมอาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

“นิศาพร ศิริจันทนันท์” โกยหุ้น GC เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือเฉียด 13%

“นิศาพร ศิริจันทนันท์” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 7 ของ GC โกยหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 11.50% รวมถือเฉียด 12.89%

1 2