องค์กรบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (right to information privacy) เป็นสิทธิที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

คุกกี้และความยินยอมตามกฎหมาย

เจ้าของเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีการใช้คุกกี้หรือระบบติดตามข้อมูลลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์จึงต้องปรับตัวและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย