GL ขอขึ้น “H” ลุ้นผลอุทธรณ์คดี “เจทรัสต์” ฟ้องล้มละลาย หลังนัดแรกยกคำร้อง!

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือ GL ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) เกี่ยวกับกรณีที่ บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จำกัด (J Trust Asia Pte. Ltd) (เจทรัสต์) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว อย่างไรก็ดีเจทรัสต์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และบริษัทฯได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าวเมี่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ล่าสุด บริษัทฯ เปิดเผยว่าในช่วงเช้าวันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2562) ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ซึ่งบริษัทฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯและอาจก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของการได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเนื่องจากอาจมีผู้ลงทุนบางส่วนใช้ข้อมูลจากการได้รับฟังพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบความชัดเจนเกี่ยวกับผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและเพื่อป้องกันมิให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลที่ผู้ลงทุนจะได้รับในการพิจารณาตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ลงทุนเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง บริษัทฯจึงใคร่ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นการชั่วคราว  หรือจนกว่าบริษัทฯ จะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย […]

GL วิ่ง 14% สวนทางความกังวล คดี”เจทรัสต์”ฟ้องติดหนี้กว่า 8 พันล้าน!!

GL วิ่ง 14% สวนทางความกังวล คดี"เจทรัสต์"ฟ้องติดหนี้กว่า 8 พันล้าน!! โดย ณ เวลา 11.48 น. อยู่ที่ระดับ 7.925 บาท บวก 1.00 บาท หรือ 14.39% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 289.10 ล้านบาท

GL Sees Profit in 3Q after Lowers Expense Allowance, J Trust Case to be Settled on Dec.7

Group Lease Public Company Limited (GL) has reported its 3Q18 consolidated financial statement through the Stock Exchange of Thailand (SET) as follows: GL’s 3Q18 net profit was ฿104.64 million, an increase of ฿2,372.06 million from the net loss of ฿2,267.43 million in 3Q17. The increase in net profit compared to 3Q17 was the result of […]

1 2 3 21