“กรมควบคุมโรค” จับมือ “แกร็บ” ตรวจ “โควิด” เชิงรุกผู้ขับขี่ พร้อมรับคลายล็อกดาวน์

"กรมควบคุมโรค" จับมือ "แกร็บ" ตรวจ "โควิด" เชิงรุกผู้ขับขี่ 768 คน โล่ง ปลอดเชื้อ พร้อมรับคลายล็อกดาวน์!

“Grab” จับมือ “สิงเทล” เปิดดิจิทัลแบงก์กิ้งในสิงคโปร์

"Grab" จับมือ "สิงเทล" ขอใบอนุญาตทำธุรกิจดิจิทัลแบงก์กิ้งในสิงคโปร์ เน้นปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการรายเล็ก-รายย่อย

1 2