GRAMMY อวดกำไรไตรมาส 3/62 โตทะลักกว่า 3 เท่าตัว แตะ 63 ลบ. หลังค่าใช้จ่าย-หนี้สินลดลง

GRAMMY อวดกำไรไตรมาส 3/62 โตทะลักกว่า 3 เท่าตัว แตะ 63 ลบ. จากปีก่อนกำไร 15.36 ลบ. หลังค่าใช้จ่าย-หนี้สินลดลง ขณะที่งวด 9 เดือน กำไรเพิ่มขึ้น 568.31% มาที่ 189.59 ลบ. จากปีก่อนกำไร 28.37 ลบ.

MONO ผนึก GRAMMY มุ่งสู่ผู้นำคอนเทนต์-สื่อบันเทิงเบอร์1ไทย ปักธงดันเรตติ้งขึ้นที่2 ในปี63

MONO ผนึก GRAMMY มุ่งสู่ผู้นำคอนเทนต์-สื่อบันเทิงเบอร์ 1 ไทย ปักธงดันเรตติ้งขึ้นที่ 2 ในปี 63

1 2 3 8