จีนเตรียมยกระดับคุมเข้มโลกออนไลน์จ่อบังคับใช้กฎหมายห้ามต่างชาติทำสื่อ

จีนเตรียมออกกฎหมายใหม่บังคับใช้เดือนหน้าห้ามบริษัทต่างชาติทำสื่อออนไลน์ ควบคุมการแพร่ขยายอิทธิพลโลกตะวันตก