ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” บ.ลูก ACAP เตรียมลงสนามเทรด mai ต้นปี 62

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์” หรือ GSC ผู้ดำเนินธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลและติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งเป็นบริษัทลูก ACAP ขาย IPO 90 ล้านหุ้น เตรียมลงสนามเทรด mai ต้นปี 62 โดยมี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

1 2 3