ก.ล.ต.แนะผถห. GJS ร่วมประชุมวิสามัญฯใช้สิทธิโหวตมติปล่อยกู้บ.แม่ 29 เม.ย.นี้

ก.ล.ต.แนะผถห. GJS ศึกษาข้อมูลกรณีปล่อยกู้ GSTEL ซึ่งเป็นบริษัทแม่ 117 ลบ. เหตุ IFA ไม่เห็นด้วย พร้อมเข้าร่วมประชุมวิสามัญฯใช้สิทธิโหวต 29 เม.ย.นี้

ศาลล้มละลายกลาง ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GSTEL ชี้ไม่เข้าข่ายมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ศาลล้มละลายกลาง ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ GSTEL หลังพบมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ 373 ล้านบาท จึงไม่เข้าข่ายมีหนี้สินล้นพ้นตัว

1 2 3