“ทวิช” จ่อยื่นอุทธรณ์สู้คดี! หลังศาลฯ ล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ IFEC

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอ็น เนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ระบุว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการคดีหมายเลขดำ ที่ ฟ. 14/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 25/2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกคำร้อง และบริษัทไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ นั้น ทั้งนี้ บริษัทระบุว่า บริษัทได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง คดีหมายเลขดำที่ ล. 3237/2562 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ล.5350/2562 ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้จำหน่ายคดีเป็นการชั่วคราว ปรากฏว่า ในคดีดงักล่าวได้มีเจ้าหนี้รายหนึ่ง ซึ่งมีภาระหนี้เงินต้น 3,000,000 บาท กับดอกเบี้ยต่างหาก ได้เข้าเป็นโจทก์ร่วมในคดีล้มละลายดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นโจทก์ร่วม ได้ยื่นคำร้องฉุกเฉินขอให้ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย และศาลได้นัดไต่สวนวันที่ 8 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 […]

IFEC ลุ้น 15 ก.พ. ศาลไฟเขียวฟื้นฟูฯ “ทวิช” เดินหน้าพลิกธุรกิจ ปักหมุดรีซูมเทรดปี 66

IFEC ลุ้น 15 ก.พ. ศาลไฟเขียวฟื้นฟูฯ เปิดแผนเพิ่มทุน 500 ลบ.พลิกธุรกิจ คาดรีซูมเทรดปี 66

ผู้บริหาร IFEC เผยปม “ดาราเทวี” สุดยื้อ เจอพิษโควิด แจงแค่ปิดชั่วคราว รอผู้ร่วมทุนใหม่

ผู้บริหาร IFEC เผยปม “ดาราเทวี” สุดยื้อ เจอพิษโควิด แจงแค่ปิดชั่วคราว รอผู้ร่วมทุนใหม่ฟื้นฟูกิจการ

1 2 3 33