IFEC เร่งฟิ้นฟูกิจการด่วน! แนะผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายช่วงปลด SP

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ระบุว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีประกาศเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถูก SP มานาน เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 โดยจะให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance นั้น IFEC ขอแนะนำผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ เนื่องจากการกลับมาซื้อ-ขายชั่วคราวหลักจากพักมานานอาจทำให้ราคาหุ้นที่จะซื้อ-ขายมีความผันผวนสูง อาจทำให้กระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นหนังสือของดเว้นการซื้อขายชั่วคราวหุ้น IFEC ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกลต.เพื่อขอพิจารณาระงับการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือน( 1-31 ก.ค.62) ไปแล้ว ด้วยเห็นว่าจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีความพร้อมไม่ว่าจะด้านงบการเงิน,การสะสางหนี้หรือคดีความต่างๆ ทั้งนี้บริษัทอยู่ในช่วงดำเนินการตามแผนฟื้นฟูคือ 1.เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 2.พัฒนาธุรกิจปัจจุบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต เพื่อให้หลักทรัพย์และธุรกิจกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติ จึงเห็นว่าการกลับมาซื้อ-ขายชั่วคราวในขณะที่สถานะงบการเงินและปัญหาต่างๆยังไม่คลี่คลาย อาจทำให้เกิดกระแส Panic Selling และราคาที่สะท้อนออกมาจะไม่ใช่ราคาที่เกิดจากมูลค่าจริงของบริษัท ฉะนั้นบริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบก่อนทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง

IFEC ดึงมือทองสายพลังงาน “ภูวดล สุนทรวิภาต” ร่วมทีมบริหาร ใส่เกียร์พลิกฟื้นธุรกิจตามแผน!

IFEC ดึงมือทองสายพลังงาน “ภูวดล สุนทรวิภาต” ร่วมทีมบริหาร ใส่เกียร์พลิกฟื้นธุรกิจตามแผน!

1 2 3 31