“ครม.” เคาะงบกลาง 171 ลบ. ขันน็อตดูแลปม ประมงผิดกม. กันต่างชาติขึ้นบัญชีดำ

ที่ประชุม “ครม.” เคาะงบกลาง 171 ลบ. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขันน็อตดูแลปม ประมงผิดกฎหมาย กันต่างชาติขึ้นบัญชีดำ