“ฟินันเซียฯ” คัด 5 กอง REIT ชูยีลด์เด่น-ภูมิต้านทาน “โควิด-19” สูง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทเคราะห์ว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่เดือนธ.ค.2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล่าสุด ภาครัฐออกข้อกำหนดเข้มงวดเพื่อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาด แม้ยังไม่มีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ แต่ต้องติดตามการประกาศของศบค.ต่อไป ทั้งนี้ได้ประเมินว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ กองทุนลงทุนในสนามบินอย่าง กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย หรือ SPF และโรงแรมอีก 15 กอง (อาทิ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท หรือ ERWPF, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี หรือ DREIT เป็นต้น) อีกทั้งรองลงมาเป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้ารวม 3 กอง (กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNREIT, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ หรือ LHSC) รวมถึงกลุ่มขนส่งสาธารณะ […]

1 2 3 10