สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1498 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,498,099,200 2 S5013P2103A S50Z20 608,315,100 3 S5013C2103B S50Z20 595,974,000 4 S5013P2103C S50Z20 538,813,900 5 S5013C2103C S50Z20 446,685,600 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 2226 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 2,225,655,600 2 S5013C2012A S50Z20 1,024,049,100 3 S5013P2103C S50Z20 765,624,700 4 S5013C2103B S50Z20 661,208,100 5 S5013C2103C S50Z20 471,627,200 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1518 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,518,133,900 2 S5013P2103C S50Z20 718,251,200 3 S5013C2103B S50Z20 598,815,400 4 S5013P2103A S50Z20 441,572,800 5 S5013C2012A S50Z20 402,549,800 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1251 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,250,528,900 2 S5013P2103B S50Z20 825,342,300 3 S5013C2103B S50Z20 780,679,800 4 S5013C2012A S50Z20 531,952,500 5 S5013P2103C S50Z20 508,958,900 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1100 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103D S50Z20 1,100,120,600 2 S5013P2103A S50Z20 913,139,200 3 S5013C2103B S50Z20 619,783,700 4 S5013P2103C S50Z20 480,816,800 5 S5013C2012A S50Z20 441,343,000 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012B 793 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013C2012B S50Z20 793,129,900 2 S5013P2103A S50Z20 746,868,700 3 S5013C2012A S50Z20 710,659,200 4 S5013P2103B S50Z20 682,212,200 5 S5013C2103B S50Z20 654,051,000 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 955 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103A S50Z20 955,171,900 2 S5013P2103B S50Z20 938,411,400 3 S5013P2103C S50Z20 582,871,500 4 S5013C2012B S50Z20 473,592,200 5 S5013C2103B S50Z20 412,000,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 1190 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103B S50Z20 1,190,025,400 2 S5013P2103A S50Z20 907,441,400 3 S5013P2103C S50Z20 867,101,700 4 S5013C2012C S50Z20 690,045,900 5 S5013C2103C S50Z20 440,754,700 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 1220 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103B S50Z20 1,219,867,200 2 S5013C2012D S50Z20 965,703,100 3 S5013P2103A S50Z20 912,616,200 4 S5013C2012C S50Z20 507,306,100 5 S5013P2103C S50Z20 460,145,600 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 1407 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น) 1 S5013P2103A S50Z20 1,406,687,500 2 S5013C2012D S50Z20 780,868,600 3 S5013P2103B S50Z20 509,916,900 4 S5013C2012C S50Z20 474,714,800 5 S5013C2103A S50Z20 391,255,800 ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

1 2 3 18