“คิงเพาเวอร์” รับหนุ่มไทยติด “โควิด-19” ดับ เป็น PC บ.คู่ค้าสาขา “ศรีวารี”

“คิงเพาเวอร์” รับหนุ่มไทยติด “โควิด-19” ดับ เป็น PC บ.คู่ค้าสาขา “ศรีวารี” ยืนยันสั่งปิดสาขาชั่วคราวทันที พร้อมเร่งดำเนินมาตรการฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาด

1 2 3