KTIS เลื่อนเปิด “นครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์” ไตรมาส 4 หลังนำเข้า-ติดตั้งเครื่องจักรล่าช้า

KTIS เลื่อนเปิด "นครสวรรค์ ไบโอคอมเพล็กซ์" ไปไตรมาส 4 หลังนำเข้า-ติดตั้งเครื่องจักรล่าช้า

1 2 3 7