โบรกฯชู 4 หุ้นอสังหาฯน่าเก็บ! ชี้ราคาตอบรับเกณฑ์คุมสินเชื่อมากแล้ว-แถมยีลด์สูงเกิน6%

โบรกฯชู 4 หุ้นอสังหาฯน่าเก็บ! ชี้ราคาตอบรับเกณฑ์คุมสินเชื่อมากแล้ว-แถมยีลด์สูงเกิน6%