ผู้ว่าธปท.ยังไม่ทบทวนมาตรการคุมอสังหาฯ ยันอยู่ระหว่างเริ่มต้น-ไม่เข้มงวดเท่าตปท.

ผู้ว่า "แบงก์ชาติ" ยังไม่ทบทวนมาตรการคุมอสังหาฯหลังบังคับใช้ 1 เม.ย. ยันเกณฑ์อยู่ระหว่างเริ่มต้น-ไม่เข้มงวดเท่าตปท.

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอน 5 หลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน

ตลท.เพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ AI, AIE, BUI, LVT และ TUCC ขณะที่ CHUO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ เหตุไม่ส่งงบการเงินเกิน 180 วัน

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ LVT- TUCC

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ LVT- TUCC หลังยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วันจึงเป็นเหตุให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน