ก.ล.ต. แนะผถห. MACO ไปใช้สิทธิโหวตดีลซื้อหุ้น “Hello LED” หลัง IFA ชี้ไม่เหมาะสม

ก.ล.ต. แนะผถห. MACO ไปใช้สิทธิโหวตดีลซื้อหุ้น "Hello LED" หลัง IFA ชี้ไม่เหมาะสม-ไม่ควรอนุมัติ เหตุป้ายโฆษณาเกินกว่ากึ่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตก่อสร้าง-ราคาเสนอขายหุ้น PP ให้ PLANB ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่ประเมินไว้

PLANB ทุ่ม 1.55 พันลบ.เก็บหุ้นเพิ่มทุน MACO เกือบ 20% มุ่งสู่เบอร์หนึ่งสื่อกลางแจ้งไทย

PLANB ทุ่ม 1.55 พันลบ.เก็บหุ้นเพิ่มทุน MACO เกือบ 20% มุ่งสู่เบอร์หนึ่งสื่อกลางแจ้งไทย พร้อมเซ็นสัญญาเป็นตัวแทนขายสื่อกลางแจ้งในไทยทั้งหมดของ MACO

MACO ร่วมประชาสัมพันธ์ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.รามาธิบดี

MACO ร่วมเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

MACO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ชำระภาษีดีเด่น

MACO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ชำระภาษีดีเด่น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

1 2 3 4 5 10