ม็อบเคาะหม้อ ทยอยเข้าสกายวอล์ก-ตำรวจเสริมกำลัง กั้นรั้วเหล็ก-รถฉีดน้ำสแตนด์บายพร้อม

มวลชนกลุ่มราษฎร หอบหม้อไหภาชนะ ทยอยเข้าสกายวอล์ก ด้านจนท.ตำรวจเสริมกำลังเข้ม พร้อมกั้นรั้วเหล็ก-รถฉีดน้ำสแตนด์บายพร้อม

1 2 3 6