3 สหาย บุกเฮลท์แคร์พรีเมียม

คำกล่าวที่ว่า “สู้ลำพังอย่าหวังถึงความสำเร็จ” น่าจะสอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคนี้ ในภาวะที่ไม่ปกติ เกิดมหาวิกฤติจากโรคระบาดที่ทำลายล้างเศรษฐกิจให้พังพินาศ...การจับมือกันสู้ มีพันธมิตรมาสุมหัวกันคิดและทำ น่าจะเป็นหนทางรอด และมีโอกาสรุ่งมากกว่า...

1 2 3 30