MK ต้อนรับรมว.ทส.เยี่ยมชมบูธ

MK ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมบูธ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็ว ๆ นี้

1 2 3 9