ตลท.จับมือ MSCI เปิดงานสัมมนาพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดทุน

ตลท.จับมือ MSCI เปิดงานสัมมนา “Thailand Opportunity in Regional Asset Class” พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และโอกาสของการลงทุนในตลาดทุนไทย รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน

จีนแย้งหาก MSCI ไม่นำหุ้นจีนรวมในดัชนี MSCI EM จะเป็นดัชนีที่ไม่สมบูรณ์

MSCI ประกาศเลื่อนนำหุ้นจีนรวมในดัชนี MSCI Emerging Markets Index เหตุนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเปิดกว้าง-ความโปร่งใส ย้ำต้องการให้จีนยกระดับความสามารถในการเข้าถึงตลาด A-share ให้ดีขึ้น ด้านจีนแย้งดัชนีตลาดหุ้นโลกที่ไม่มี A-Share ของจีนอยู่ในนั้นด้วย ถือเป็นดัชนีที่ไม่สมบูรณ์

1 4 5 6 7