จีนแย้งหาก MSCI ไม่นำหุ้นจีนรวมในดัชนี MSCI EM จะเป็นดัชนีที่ไม่สมบูรณ์

MSCI ประกาศเลื่อนนำหุ้นจีนรวมในดัชนี MSCI Emerging Markets Index เหตุนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเปิดกว้าง-ความโปร่งใส ย้ำต้องการให้จีนยกระดับความสามารถในการเข้าถึงตลาด A-share ให้ดีขึ้น ด้านจีนแย้งดัชนีตลาดหุ้นโลกที่ไม่มี A-Share ของจีนอยู่ในนั้นด้วย ถือเป็นดัชนีที่ไม่สมบูรณ์

1 5 6 7