MTI ค่าใช้จ่ายพุ่ง กดกำไรไตรมาส 3/61 ลดฮวบ 40% เหลือ 90 ลบ.

MTI ค่าใช้จ่ายพุ่ง กดกำไรไตรมาส 3/61 ลดฮวบ 40% เหลือ 90.23 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 151.59 ลบ. ส่วนงวด 9 เดือนกำไร 357.78 ลบ. ลดลง 33% จากปีก่อนมีกำไร 534.87 ลบ.

“โพธิพงษ์ ล่ำซำ” ขายหุ้น MTI เหลือถือไม่ถึง 5%

ก.ล.ต.เผยเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.58 “โพธิพงษ์ ล่ำซำ” ขายหุ้น MTI จำนวน 1.27% เหลือถือ 4.92% อนึ่ง “โพธิพงษ์ ล่ำซำ” เป็นประธานกรรมการ MTI และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MTI

1 2