ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง”เอ็ม วิชั่น”ขาย IPO 70 ล้านหุ้น ลุยโรดโชว์ 10 จังหวัดก่อนลงเทรด mai

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "เอ็ม วิชั่น" หรือ MVP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า ผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขาย IPO 70 ล้านหุ้น ลุยโรดโชว์ 10 จังหวัดก่อนลงเทรด mai โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“เอ็ม วิชั่น” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 70 ล้านหุ้น เล็งเทรด mai หวังระดมทุนขยายธุรกิจโตแกร่ง

“เอ็ม วิชั่น” หรือ MVP ผู้ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ยื่นไฟลิ่งเตรียมขาย IPO 70 ล้านหุ้น เข้าเทรดตลาด mai หวังระดมทุนขยายธุรกิจ-สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

“เอ็ม วิชั่น” แต่งตั้ง APM เป็น FA เตรียมพร้อมเข้าเทรด mai ปี 61

"เอ็ม วิชั่น" หรือ MVP แต่งตั้ง APM เป็น FA เตรียมพร้อมเข้าเทรด mai ปี 61 ระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจด้านกีฬา-ท่องเที่ยว

1 3 4 5