“หุ้นจิ๋วแต่แจ๋ว”ครึ่งปีแรกกำไรเกิน100%

บจ.ในตลาด (mai) นำส่งงบการเงินประจำงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ออกมาตามกำหนดการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งไว้อย่างเรียบร้อย ปรากฏว่ามีบริษัทที่ส่งสัญญาณในการทำกำไรสุทธิได้อย่างแข็งแกร่งอย่างก้าวกระโดดจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราการเติบโตของผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 100%

1 2