NNCL กำไรเริ่ด

คุณค่าบริษัท พัฒนาการในการทำกำไรดีต่อเนื่อง สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) หรือ NNCL พบว่า รายงานผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 3 ปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ออกมาสามารถทำกำไรเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 247.43 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 196.83 ล้านบาท เป็นผลจากมีรายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาจำนวน 53.26 ล้านบาท ประกอบกับรายได้จาการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น และในส่วนของกลุ่มรายได้อื่น ประกอบด้วยรายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล จำนวน 6.2 ล้านบาท ผลดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 106.84 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 85.89 ล้านบาท หรือ 0.04 บาทต่อหุ้น […]

1 2 3 4