เปิดกลยุทธ์ลุย Non-Banks รับครม.ผ่อนคลายกฎ D/E กู้ซอฟต์โลน กดต้นทุนต่ำ-หนุนรายได้เพิ่ม

เปิดกลยุทธ์ลุย Non-Banks รับครม.ผ่อนคลายกฎ D/E กู้ซอฟต์โลน กดต้นทุนต่ำ-หนุนรายได้เพิ่ม