ORI พุ่งชนซิลลิ่ง! คาดเก็งฯรัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯรอบใหม่-รับอานิสงส์ดอกเบี้ยต่ำ

ORI พุ่งชนซิลลิ่ง! คาดเก็งฯรัฐออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯรอบใหม่-รับอานิสงส์ดอกเบี้ยต่ำ

ORI จัดทัพ 23 โครงการลุยไตรมาส 2 ส่งแคมเปญ “เว้นระยะผ่อนสูงสุด 3 ปี” พร้อมจองผ่านออนไลน์

ORI จัดทัพ 23 โครงการลุยไตรมาส 2 พร้อมแคมเปญ "เว้นระยะผ่อนสูงสุด 3 ปี" เปิดจอง-ทำสัญญา-ตรวจห้อง-โอนกรรมสิทธิ์ ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ "LINE, Lazada, Shopee"

1 2 3 4 5 28