PEยื่นอุทธรณ์คดี“บำบัดน้ำเสียกรุงเทพฯ” แย้งกรมบังคับคดียึดหุ้นขายทอดตลาดใช้หนี้NWRพันล้าน

PE ยื่นอุทธรณ์คดี “บำบัดน้ำเสียกรุงเทพฯ” โต้แย้งกรมบังคับคดียึดหุ้นบ.ย่อยขายทอดตลาดชดใช้ค่าเสียหาย NWR พันล้าน!

กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้นบ.ลูก PE ขายทอดตลาด 48.34 ล้านหุ้น ชดใช้ค้างภาษี 251.7 ลบ.

กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้น “พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PE จำนวน 48.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 75.53% ขายทอดตลาด ชดใช้ภาษีค้างชำระ 251.7 ลบ.

PE ปลาหมอเกยตื้น

งบการเงินงวดสิ้นปีของบริษัทมาร์เก็ตติ้งชื่อดังในอดีต บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PE น่าจะดูดี เพราะขาดทุนน้อยลง และส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (แม้จะยังไม่พ้นโซนอันตราย) ...แต่การที่ผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน (พูดให้ไพเราะคือไม่แสดงความเห็นต่องบ) ทำให้ยากจะเชื่อมั่นว่าจะเป็นเรื่องดีได้

ตลท.แขวน SP หุ้น PE ผู้สอบฯ“อีวาย”งดรับรองงบฯ เหตุไม่ชัดเจนตั้งสำรองหนี้พันล้าน 2 คดีใหญ่

ตลาดฯแขวน SP หุ้น PE เป็นเวลา 1 วัน ผู้สอบฯไม่ให้ข้อสรุปงบฯปี 60 เหตุไม่ชัดเจนตั้งสำรองหนี้พันล้าน 2 คดีใหญ่

1 2 3