ตลท.แขวน SP หุ้น PE เหตุผู้สอบฯไม่แสดงความเห็นงบ-เข้าข่ายเพิกถอนหลังส่วนทุนลดฮวบ!

ตลท.แขวน SP หุ้น PE เหตุผู้สอบฯไม่แสดงความเห็นงบ-เข้าข่ายเพิกถอนหลังส่วนทุนลดฮวบ!

PEยื่นอุทธรณ์คดี“บำบัดน้ำเสียกรุงเทพฯ” แย้งกรมบังคับคดียึดหุ้นขายทอดตลาดใช้หนี้NWRพันล้าน

PE ยื่นอุทธรณ์คดี “บำบัดน้ำเสียกรุงเทพฯ” โต้แย้งกรมบังคับคดียึดหุ้นบ.ย่อยขายทอดตลาดชดใช้ค่าเสียหาย NWR พันล้าน!

กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้นบ.ลูก PE ขายทอดตลาด 48.34 ล้านหุ้น ชดใช้ค้างภาษี 251.7 ลบ.

กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้น “พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PE จำนวน 48.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 75.53% ขายทอดตลาด ชดใช้ภาษีค้างชำระ 251.7 ลบ.

1 2 3