PLANB คว้างานบริหารป้ายประชาสัมพันธ์ “กทม.” พร้อมปรับปรุงป้ายรถเมล์อัจฉริยะ นาน 10 ปี

PLANB คว้างานบริหารป้ายประชาสัมพันธ์ "กทม." จำนวน 1,170 ป้าย พร้อมปรับปรุงป้ายรถเมล์อัจฉริยะ กลุ่ม D จำนวน 691 หลัง นาน 10 ปี

1 2 3 4 5 21