POLAR ค้านคำวินิจฉัยตลท. ยันหุ้นไม่เข้าข่ายเพิกถอน จ่อยื่นอุทธรณ์สู้!

บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือที่อ้างถึงมายังบริษัทเมื่อวันที่ 3 ก.พ.64 มีสาระสำคัญโดยสรุปว่า หุ้น POLAR มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(3)และ 9(5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ขณะที่ บริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนดังกล่าวให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ ตลท. กำหนดได้ จึงเป็นเหตุให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 9(15) ของข้อบังคับฯ, บริษัทฯ ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป, ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทฯ จะสามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนได้สำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น คณะกรรมการ ตลท. จึงมีมติให้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ POLAR ระบุว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ตลท.ดังกล่าว ทุกข้อ ทุกประเด็น โดยบริษัทเห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีเหตุเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับฯ ไม่ว่าข้อใด เหตุดังกล่าวหากจะมีอยู่จริงก็เป็นเหตุที่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และคณะกรรมการ ตลท.ใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อข้อเท็จจริง ดังนั้น […]

ตลท.ขีดเดดไลน์ IFEC-POLAR ส่งงบฯ-พร้อมแต่งตั้งผู้สอบฯ ชี้หากเกินกำหนดเสี่ยงถูกเพิกถอน

ตลท.ขีดเดดไลน์ IFEC-POLAR ส่งงบฯ-พร้อมแต่งตั้งผู้สอบฯ ชี้หากเกินกำหนดเสี่ยงถูกเพิกถอน

ก.ล.ต.เชือดบอร์ดฉาวPOLARกราวรูด! พบหลักฐานกุหนี้3.6พันลบ. หวังฮุบเข้ากระเป๋าหลังฟื้นฟูฯ!

ก.ล.ต.เชือดบอร์ดฉาว POLAR กราวรูด! พบหลักฐานกุหนี้ 3.60 พันลบ. หวังฮุบเงินเข้ากระเป๋าหลังส่งเข้าฟื้นฟูฯ!

1 2 3 8