PRIME ชนะประมูลโซลาร์ฟาร์มกัมพูชา 78MW พร้อมลุยขยายตลาดในประเทศ-ตปท.

PRIME ชนะประมูลโรงไฟฟ้าโซลาร์กัมพูชา 78MW เผยอยู่ระหว่างศึกษาโรงไฟฟ้าชุมชนของรัฐบาล-โครงการโซลาร์รูฟท็อป และศึกษาการลงทุนในประเทศ ไต้หวัน เวียดนาม ลาว

1 2 3 4