บอร์ด PRIME ไฟเขียวลดพาร์ล้างขาดทุนสะสม จ่อทุ่ม 1.53 พันลบ. ลุยโซลาร์ฟาร์มกัมพูชา

บอร์ด PRIME ไฟเขียวลดพาร์เหลือหุ้นละ 0.50 บาท ล้างขาดทุนสะสม จ่อทุ่ม 1.53 พันลบ. ลุยโซลาร์ฟาร์ม กำลังการผลิต 60 MW ในกัมพูชา

1 2 3 4