ผถห.ใหญ่เทขายหุ้น QTC ส่งไม้ต่อ “พรภิญโญ งามสันติกุล” ขึ้นแท่นเบอร์ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC โดย นาง พรภิญโญ งามสันติกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.4599% จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4604% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยคาดว่าเป็นการซื้อขายโดยตรงจาก MR. LITSAMY LATSAVONG หรือ Mr. Phoukhaoka Mathouchan ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับที่ 2 หรืออันดับที่ 3 ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 12.46% ส่งผลให้ภายหลังการซื้อหุ้นนาง พรภิญโญ งามสันติกุล ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 2 สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1-5 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น […]

1 2 3 4 13