RATCH แตกกอ..ต่อยอด

นับจากนี้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว.! เริ่มต้นวันนี้ด้วยชื่อใหม่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่ใช้ชื่อหุ้นเดิมว่า RATCH สื่อถึง “ความยิ่งใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง” โดยนัยสำคัญคือขยายฐานธุรกิจสู่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธุรกิจผลิตไฟฟ้านั่นเอง

1 2 3 4 13