RATCH เซ็นสัญญากู้เงิน 4 พันลบ. ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมในออสเตรเลีย กำลังผลิต 226.8 MW

RATCH เซ็นสัญญากู้เงิน 4 พันลบ. ลุยพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector กำลังผลิต 226.8 MW คาดเริ่ม COD ภายในปี 63

1 2 3 4 5 13