RCL ต้นทุนลดฮวบ หนุนผลงานไตรมาส 3 พลิกกำไร 257 ลบ.

RCL ต้นทุนลดฮวบ หนุนผลงานไตรมาส 3 พลิกกำไร 257 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุน 307 ลบ. ขณะที่งวด 9 เดือน พลิกมีกำไร 484 ลบ. จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุน 323 ลบ.

1 2 3 7