RML ตั้ง “ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” นั่งประธานกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาวางกลยุทธ์ธุรกิจ

RML เสริมทัพแกร่ง แต่งตั้ง "ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย" นั่งประธานกิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาวางกลยุทธ์ธุรกิจ ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจิสังหาฯ คอนโดลักซ์ชัวรี่ไทย

1 2 3 10