RS เปิดกลยุทธ์ “เก้าอี้ 4 ขา” ขยายฐานรายได้-กระจายเสี่ยง ย้ำผลงาน Q1 โตฝ่ากระแส “โควิด”

RS เปิดกลยุทธ์ “เก้าอี้ 4 ขา” ขยายฐานรายได้-กระจายเสี่ยง ย้ำผลงาน Q1 โตฝ่ากระแส “โควิด”

RS โอกาสในวิกฤติ.!

จากแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายโควิด-19...ถูกมองว่า หุ้นกลุ่มสื่อสารจะได้ประโยชน์มากสุดจากการใช้ดาต้ามากขึ้น...

1 2 3 4 5 6 28