การโฆษณาออนไลน์กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในปัจจุบัน ICO ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งหรือกฎเกณฑ์หรือข้อแนะใด ๆ เพื่อกำกับดูแลในเรื่องการให้บริการการเผยแพร่โฆษณาแบบ RTB