ส่อง 4 หุ้น ผลประกอบการลดฝ่าวิกฤตปรับตัวรับ New Normal

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากสุดในช่วงไตรมาส 2/2563 จากมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ทั่วโลก คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี เศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจSCB ปรับ GDP ปีนี้ขึ้นเป็นโต 3% หลัง 1H59 ศก.ขยายตัว 3.4%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB ปรับประมาณการณ์ GDP ปี 59 ขึ้นเป็นโต 3% จากเดิม 2.8% หลัง 1H59 ศก.ขยายตัวถึง 3.4%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 59 โต 2.5%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 59 โต 2.5% จากอุปสงค์ภายในเริ่มฟื้น-ปัจจัยกระทบมีผลน้อยลง