SCBAM ควักกว่า 60 ลบ. ปันผล 3 กองหุ้นต่างประเทศ

SCBAM ควักกว่า 60 ลบ. ปันผล 3 กองหุ้นต่างประเทศ โกลบอลอิควิตี้-ยุโรป-จีน กำหนดจ่ายเงินปันผล 9 สิงหาคม 2562

SCBAM เปิดกองทุน “คอมเพล็กซ์รีเทิร์น” ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น

CBAM เปิดตัวกองทุน "คอมเพล็กซ์รีเทิร์น" เน้นลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น เสนอขาย 30 เม.ย. - 9 พ.ค.นี้

1 2 3