“อนุญาโตฯ” ชี้ขาด SCN ชนะคดีหลุมก๊าซ เพชรบูรณ์ สั่ง “อีโค โอเรียนท์” ชดใช้กว่า 40 ลบ.

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องแจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีศึกส่งมอบหลุมก๊าซ จ.เพชรบูรณ์ ข้อพิพาทดังระหว่าง บริษัทฯ และบริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ECOR โดย ในวันนี้ (1 เม.ย.2564) มีคำตัดสินชี้ขาดแล้วให้ SCN ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของประเทศ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท อีโค โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ECOR ซึ่งเป็นผู้ประกอบการขุดเจาะหลุมปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติจากการผิดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ จากหลุมก๊าซ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ได้มีคำชี้ขาดให้ SCN ชนะคดี รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าว สืบเนื่องจากกรณีตกลงทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales and […]

SCN ราคาวิ่ง 11% ขานรับจ่ายไฟโรงไฟฟ้ามินบูปกติ ไร้กระทบรัฐประหารเมียนมา

SCN ราคาวิ่ง 11% ขานรับจ่ายไฟโรงไฟฟ้ามินบูปกติ ไร้กระทบรัฐประหารเมียนมา ล่าสุดอยู่ที่ 2.24 บาท บวก 0.22 บาท หรือ 10.89% มูลค่าซื้อขาย 40.46 ล้านบาท

1 2 3 18